Identiteit

School met de Bijbel Emst biedt Bijbelgetrouw onderwijs. Dit betekent dat we de kinderen dicht bij God willen brengen en Zijn liefde door willen geven aan de mensen om ons heen. 

Wij geloven in God, de God van de Bijbel, door wie wij ons gekend en geliefd weten. Zoals God naar ons kijkt, willen wij ook naar elkaar kijken. Ieder van ons is even waardevol; gemaakt naar Zijn beeld. Dat betekent niet dat wij perfect zijn. We leven in een gebroken wereld, schieten als mens vaak tekort en zijn allemaal in meer of mindere mate beperkt. Samen leren omgaan met tekorten en elkaar ook in de beperkingen omarmen is een vorm van goede liefde en goed opvoeden. Door de gebrokenheid heen straalt Gods liefde.  

Onze passie is om kinderen te leren over Christus en hen te inspireren tot christelijk burgerschap. Dit doen wij onder andere door de volgende activiteiten:  

Godsdienstonderwijs in de (combinatie)groep. 

Leren van Psalmen en andere christelijke liederen, bijvoorbeeld uit Op Toonhoogte. 

Een open/dienstbare houding naar de gemeenschap. 

Een pedagogisch klimaat waarin de Liefde centraal staat.  

Door middel van samenzang in de hal en christelijke feestdagen. Tijdens deze momenten geven wij vorm aan de aanbidding van onze God en het vieren van de christelijke feesten. De leerlingen hebben tijdens deze vieringen een belangrijke rol. 

Op maandag halen we zendingsgeld op voor ons sponsorkind via Woord en Daad. Zo leren we kinderen liefde en zorg voor kinderen in andere landen. 

Biddag en dankdag: we werken samen met de plaatselijke kerken.

 

Download hier:

Identiteitsprofiel_School_met_de_Bijbel_Emst.pdf

Identiteit_in_de_praktijk.pdf