Sociale veiligheid

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen.

Protocol sociale veiligheid

Om een sociaal veilig schoolklimaat gestalte te geven, werken wij met een protocol voor sociale veiligheid. Om een sociaal veilig klimaat te creëren, zetten wij meerdere met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden in op individueel niveau, op klassikaal niveau en op schoolniveau.

Het protocol sociale veiligheid is hier te downloaden.

 

Anti-pest protocol

Graag betrekken wij de ouders en de omgeving bij de aanpak om een sociaal veilig schoolklimaat in stand te houden. Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, houdt meestal niet op bij het verlaten van het schoolplein. Het kan zich voortzetten op weg naar huis, bij de sportvereniging en op internet. Pesten is een maatschappelijk probleem. Samenwerking van alle betrokken partijen is dan ook noodzakelijk. We werken op school daarom met een protocol tegen pesten (ons anti-pestprotocol). Hiermee trachten wij onze 
sociale veiligheid ‘zoveel mogelijk op orde’ te hebben,

Het anti-pest protocol is hier te downloaden.

 

Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een veilig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan verwacht, dan kunt u ons benaderen. School met de Bijbel Emst heeft daarnaast een klachtenregeling.

De klachtenregeling is hier te downloaden.