Visie

Wij geloven dat ieder kind een uniek schepsel is, gemaakt door God. Wij zien ieder kind als waardevol. 

 “Leren en leven vanuit het Evangelie", dat is wat we voor onze leerlingen verlangen. We hopen eraan bij te dragen dat zij christelijke wereldburgers worden. Wij streven ernaar dat al ons doen en laten op school is doorspekt van de Liefde van Christus. 

 
Wij zijn ons ervan bewust dat een kind tot ontwikkelen komt, wanneer het met plezier naar school gaat en zich veilig en gewaardeerd weet door medeleerlingen en leerkrachten. 

 
Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat we samen met kinderen en ouders optrekken. Zo kunnen we samen het onderwijs afstemmen op de behoeftes van de leerling.