Nieuwe leerling aanmelden

Door het bezoeken van onze website toont u interesse voor onze school. Dat stellen we zeer op prijs. Toch informeren wij u ook graag op persoonlijke wijze en doen dat door middel van een intakegesprek. Met de informatie op de website krijgt u zo een goed beeld van onze school. Op deze wijze kunt u een weloverwogen keuze maken voor de aanmelding van uw kind.

Als het een eerste kind betreft, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Omdat ouderbetrokkenheid bij ons belangrijk is, sluit het een bestuurslid aan bij een gesprek met nieuwe ouders. Wij vinden het prettig wanneer u uw kind rond de derde verjaardag aanmeldt. 

Maak gerust een afspraak door te mailen naar directie@smdbemst.nl