Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster. Alle kinderen eten op school. Hieronder ziet u de schooltijden: 

Maandag-dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur 

Woensdag: 8.30 - 12.15 uur 

Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30 - 12.15 uur 

Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30 - 14.30 uur 

 

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag: 15 april t/m 18 april 2022 

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022 

Pinksteren: 6 juni 2022 

Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus 2022 

24 juni 2022 is een extra vrije dag vanwege een studiedag