Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster. Alle kinderen eten op school. Hieronder ziet u de schooltijden: 

Maandag-dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur 

Woensdag: 8.30 - 12.15 uur 

Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30 - 12.15 uur 

Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30 - 14.30 uur 

 

Vakanties 2023-2024

12 juli                                      School om 12.00 uur uit

13 juli t/m 25 augustus      Zomervakantie


Vakanties 2024-2025

15 oktober Studiedag
26 oktober t/m 3 novemb er Herfstvakantie
4 december Studiedag
22 december t/m 5 januari Kerstvakantie
31 januari t/m 3 februari Lang weekend vrij
22 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie
17 april School om 12.00 uur uit
18 t/m 21 april Goede Vrijdag en Pasen
25 april School om 12.00 uur uit
28 april t/m 9 mei Meivakantie
29 en 30 mei Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
9 juni Pinksteren
2 juli Studiedag
18 juli School om 12.00 uur uit
19 juli t/m 31 augustus Zomervakantie