Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (sop) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen.

De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school. De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de afspraken over de basisondersteuning. Dit schoolondersteuningsprofiel is in samenspraak met en binnen het schoolteam tot stand gekomen en vastgesteld.

Download hier:  Schoolondersteuningsprofiel School met de Bijbel Emst