Schoolgids

Schoolgids School met de Bijbel Emst

Wat fijn dat u zich verdiept in onze school!

Basisschool met de Bijbel Emst is een dorpsschool met een groot hart voor kinderen en onderwijs. ‘Leven en leren vanuit het Evangelie’ dat is wat we voor onze leerlingen verlangen. Het is onze opdracht om dagelijks vorm te geven aan Bijbelgetrouw onderwijs wij hopen onze leerlingen voor te gaan en voor te leven in het christelijk burgerschap. Natuurlijk vinden het ook belangrijk om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun rol in de maatschappij. Geïnspireerd door onze liefde voor Christus werken wij iedere dag aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Onze school moet een plek zijn waar kinderen zich thuis voelen en tot ontwikkeling kunnen komen. In deze schoolgids laten wij zien wat onze visie op onderwijs is en hoe we hieraan gestalte geven. Ouderbetrokkenheid en betrokkenheid vanuit de gemeenschap is belangrijk voor onze school. Daarom nodigen we u uit om lid te worden van onze vereniging. In deze schoolgids leest u meer hierover. We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze schoolgids nog vragen heeft of nader wilt kennismaken. We nodigen u van harte uit voor een (kennismakings)bezoek.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad en het team. Wij wensen u veel leesplezier!

Download hier Schoolgids_2023-2024.pdf

Download hier Poster-Schoolplan2023-2027.pdf